ด้วยพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ว่าต้องยอมคอขาดทำให้สมเด็จพระสุริโยทัย กลับมาเป็นวีรสตรีในปัจจุบันอีกครั้ง

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more