น้ำตาซึม ภาพประวัติศาสตร์ เป็นบุญตาที่ได้เห็น ภาพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ถวายน้ำสรง แด่สมเด็จย่าในวันสงกรานต์

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more