ด้วยพระเมตตา เรื่องราวของ น้องก้าน มัคคุเทศก์ตัวน้อย เคยถวายงาน กรมสมเด็จพระเทพ ได้รับพระเมตตามอบบ้านหลังใหม่

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

เป็นบุญตาที่ได้เห็นภาพนี้ เมื่อ ๕๘ ปีที่แล้ว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้กล้องฟิล์มถ่ายภาพมุมกว้าง เป็นมุมกล้องแปลกตาในสัมยนั้น

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more