งดงามอร่ามตา พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ ๙ เจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดี

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

บัณฑิตแม่โจ้สุดซาบซึ้ง กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอโทษที่เสด็จมาล่าช้า ด้วยเหตุผลที่ได้ยินแล้วน้ำตาไหล

สัวสดีครับ เดินตามพ่

Read more