บอกบุญ หลวงพ่อขอบิณฑบาต ล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล นำไปสร้างรายได้ให้เด็กพิเศษ ทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดขาย

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

พระมหากษัตริย์ที่โปรดทรงงานกับพื้นมากกว่าบนพระเก้าอี้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดทรงงานกับพื้นเพราะจะทรงงานเพื่อประชาชนได้ถนัดกว่า

สวสัดีครับ เดินตามพ่

Read more

ทรงคิดไว้ล่วงหน้าเสมอ คนไทยต้องปลูกข้าว เพราะอีก ๒๐ ปีข้างหน้าประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

ที่สุดในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าที่ของข้าพเจ้า ก็คือทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานสัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more