ย้อนภาพแสนประทับใจ ครั้ง กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวโดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวข้าวที่แปลงสาธิตการเกษตร

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

ย้อนชมความสง่างาม พลายเอกชัย ช้างเผือกจากศูนย์อนุรักษ์ช้าง มหาสารคาม เตรียมน้อมเกล้า ถวายเป็นช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ ๑๐

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more