ภาพสุดประทับใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้ สมเด็จพระสังฆราช

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

เหมาะสมยิ่งแล้ว เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more