พระเมตตาราษฎรริมน้ำ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานเรือเวชพาหน์ บรรเทาทุกข์ยาวนานกว่า ๖๕ ปี

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เปลี่ยนกล่องนมให้กลายเป็นหลังคามอบชุมชนขาดแคลน

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

ย่ายิ้ม หญิงชราผู้ใช้ชีวิตลำพังในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

พระนักบุญ อุปการะเด็กมาแล้วกว่า ๑๐๐ คน แบกภาระเลี้ยงดู ส่งเรียน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more