ย่ายิ้ม หญิงชราผู้ใช้ชีวิตลำพังในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

พระนักบุญ อุปการะเด็กมาแล้วกว่า ๑๐๐ คน แบกภาระเลี้ยงดู ส่งเรียน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

นักร้องติดดิน มนต์แคน แก่นคูน สร้างบ้านให้นักเรียนเรียนดี แต่ฐานะยากจน ที่นากว่า ๑๐๐ ไร่ ได้ข้าวมาเท่าไร ก็แจกให้คนยากไร้จนหมด

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more