พระรูปแห่งความทรงจำ ทูลกระหม่อมพ่อ ต้นแบบของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิ

Read more

เรื่องเล่าครั้งตำรวจปิดกั้นถนนไม่ให้ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จผ่าน เพราะติดขบวนเสด็จฯ

เป็นเรื่องเล่าที่ยัง

Read more