อดทนและตั้งใจ หนุ่มขับวินรับจ้าง ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญา สวมชุดครุยก้มกราบตักวินเจ้าของวิน ผู้ที่มีพระคุณ

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more