วินาทีที่หยิบขึ้นมาอ่านน้ำตาไหลพราก เมื่อผู้โดยสารต่างชาติ เขียนข้อความวางบนเก้าอี้ ก่อนลงจากเครื่อง

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more