“เขานึกว่าเราไม่ใช่คน” ความรักที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ไม่สามารถบอกได้

ในสมัยที่พระบาทสมเด็

Read more

โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เปลี่ยนกล่องนมให้กลายเป็นหลังคามอบชุมชนขาดแคลน

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more