กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดศิริราชบำรุงเวช

เมื่อเวลา ๑๓.๔๕ น. วันที่ ๓ พฤศจิกายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดบริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด และทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี ๒๕๖๔

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ ๒ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้แทนคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารศิริราชบำรุงเวช ทรงวางพระหัตถ์ลงบนแท่นอะคริลิคเปิดแพรคลุมป้าย “บริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด” แล้วเสด็จฯ เข้าบริษัทฯ ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา และทอดพระเนตรกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมของศิริราชมูลนิธิ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ “ศิริราชบำรุงเวช” มีความหมายว่า บริษัทที่ศิริราชมูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายบริษัทฯ โดยได้เปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ทรงเปิดการประชุมฯ และเริ่มการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

อนึ่ง ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน และปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น ๒ โซน B ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘ – ๖๐, ๐ ๒๔๑๔ ๑๔๑๔

About เดินตามพ่อ

View all posts by เดินตามพ่อ →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *