ซแรย์ อทิตยา นาของพระองค์ติ๊ด

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ดำเนินการก่อสร้าง สืบเนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชุมชนบ้านระไซร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาโดยอาศัยน้ำฝน จึงมีรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากฤดูกาลทำงานแล้วพื้นที่จะถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าเป็นเวลา 4-5 เดือนในทุกปีเพราะไม่มีน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตด้านการเกษตร

การที่เกษตรกรทำนาเพียงอย่างเดียว และมีความเสี่ยงสูงต่อสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก จึงต้องอพยพแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทิ้งให้ผู้สูงอายุและเด็กอยู่บ้าน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อแก่โครงการพิเศษจ.สุรินทร์ ว่า “ซแรย์ อทิตยา” ซแรย์ ภาษาเขมรแปลว่า นา (นา อทิตยา)ทั้ง ซแรย์ อทิตยา และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรนั้นเป็นโครงการในพระดำริภายใต้การดูแลของ”โครงการเกษตรอทิตยาทร”

พร้อมกันนี้ ประทานสัญลักษณ์แก่โครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร อ สีม่วง เป็นสิ่งแทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกร ล้อมรอบด้วยลายกนก ที่เล่นลวดลายให้เปรียบเสมือนพลังแห่งอาทิตย์

และรวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนน้ำพระทัยของพระองค์ที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม

เป้าหมายดำเนินการ คือ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรส่วนพระองค์ จำนวน 1 แห่งพื้นที่ 18 ไร่ โดยจะทำโครงสร้างพร้อมที่จะให้บริการความรู้ด้านการเกษตร มีองค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการน้ำ การขุดสระและปรับพื้นที่ ขุดวางท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่

และติดตั้งระบบส่งน้ำจากพลังแสงอาทิตย์ที่มีระบบส่งน้ำใช้ในกิจกรรมของศูนย์ สร้างศาลาการเรียนรู้ด้านการเกษตร 1 แห่ง สร้างที่ทำการชาวนา 1 แห่ง และสร้างคอกปศุสัตว์คอกเป็ด คอกไก่ 2 แห่ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวสามารถให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี

About เดินตามพ่อ

View all posts by เดินตามพ่อ →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *