สุดเรียบง่าย พระกระเป๋าย่ามสะพาย กรมสมเด็จพระเทพ ที่พระองค์ทรงใช้ทรงงาน

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ ขอย้อนเรื่องราวเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการต่างๆและการประสานงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในสถานที่ดังกล่าว มีเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ ทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พระราชทานต้นจากแก่นายอำเภอปากาพนังและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ก่อนพระราชทานพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนเกษตรกร ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ไปยังเรือนรับรอง


โดยจะได้เห็นพระกระเป๋าย่ามสะพาย ที่สุดแสนจะเรียบง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *