ย้อนภาพ กรมสมเด็จพระเทพ ทรงเป็น ร้อยเอก ทรงรายงานตัว เป็น อาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๔๐ ปี ที่แล้ว

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก นครนายก มีการจัดแสดง พระบรมฉายาลักษณ์ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ทรงมารายงานตัว เข้ารับราชการทหาร ในตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓

ทั้งนี้ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๕๒ ทับ ๒๓ เรื่องให้นายทหารรับราชการลง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ ให้บรรจุ ร้อยเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมายเลข ๖๒๓๑๐๒๐๔๙๘

เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประจำการตำแหน่ง อาจารย์ส่วนการศึกษาของโรงเรียน นายร้อย พระจุลจอมเกล้า โดย ร้อยเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓

ทั้งนี้ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเกษียณราชการ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา ๓๕ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖ ล้านบาท

โดย ในปี ๒๕๕๘ ได้พระราชทานมาแล้ว ๗ ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์ยังอยู่ในธนาคารอีก ๑๙ ล้านบาท ได้ครบกำหนดเบิกได้ในปี ๒๕๖๐

โดยพระองค์ได้พระราชทาน ส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งหมด ๒๖ ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาท ๑๙ สตางค์ มาแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *