สมเด็จพระสังฆราช ประทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญ เ สี ย ประทานเงินช่วยเหลือเหยื่อโคราช

เมื่อวันนี้ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษ ร้ ๅ ย ประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผู้ เ สี ย ชี วิ ต บ า ด เ จ็ บ และได้รับผลกระทบจากภยัน ต ร า ย ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐๐๐๐ บาท ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์

เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศล ศ W ทุกคน และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐๐๐๐ บาท ประทานแก่ผู้ บ า ด เ จ็ บ ทุกคนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษา พ ย ๅ บ า ล

ทั้งนี้ โปรดให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพ ศ W และผู้ บ า ด เ จ็ บ ทุกรายตามพระประสงค์

อนึ่ง มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ผู้ได้รับบ า ด เ จ็ บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุเลาความโศก ความทุกข์ยาก และความหม่นหมอง

อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยัน ต ร า ย พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติ และปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของสังคมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *