พึ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก พสกนิกรชื่นชมพระสุรเสียงสุดไพเราะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ของคนไทย ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จ เปิดงาน วันสตรีไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพียงพระองค์เดียว และนับเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่พสกนิกรชาวไทยได้รับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ ซึ่งไพเราะและนุ่มนวลเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้

คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว

ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน

และมีพสกนิกรมาแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น ภาษาไทยอักขระชัดเจน ทรงพระเจริญ
ระสุรเสียงของพระองค์มีความไพเราะยิ่งนัก ทรงพระเจริญ

พึ่งได้ยินเสียงพูดของท่านเป็นครั้งแรก เสียงท่านไพรเราะมากนุ่มนวล อบอุ่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระสุรเสียง พระองค์ไพเราะมากเพคะ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอยางของออกเสียสระพยัญชนะที่ถูกต้อง ไพเราะ ให้ประชาชนได้น้อมนำๆไปเป็นตัวอย่างในการออกเสียให้ถูกต้อง ทรงพระเจริญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *