กราบสาธุ เสนอยูเนสโกยกย่อง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคลสำคัญของโลก ในปี ๒๕๖๓

สวัสดีครับ เดินตามพ่อ ขอเชิญร่วมกราบสาธุ กับเรื่องที่จะเสนอ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในด้านที่เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดสันติสุข สันติภาพในส่วนรวม

พระอาจารย์มั่น เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว

เนื่องด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม

และในโอกาสอันเป็นมงคล วาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของ พระอาจารย์มั่น พระเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้อธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เสนอ พระอาจารย์มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ พระอาจารย์มั่นถือเป็นพระเกจิอาจารย์ดัง รูปที่ ๓ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ก่อนหน้านั้น คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ ได้รับการยกย่องเป็น เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก

และ พระธรรมโกศาจารย์ หรือเงื่อม อินทปญฺโญ หรือ พุทธทาสภิกขุ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญ ด้านส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์นั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *