ผมก็ไม่ย้อม เล็บก็ไม่ทา หน้าไม่ต้องแต่งมาก และที่สำคัญท่านไม่แต่งงาน นั่นแหละคนไม่มีกรรม หลวงปู่หงษ์ กล่าวถึง กรมสมเด็จพระเทพ

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

หน้าที่ต้องมาก่อน เมื่อต้องอ่านข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยิน ย้อนเบื้องหลังน้ำตาผู้อ่านประกาศสำนักพระราชวัง ฉบับประวัติศาสตร์

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

สอบติดครูตามที่เคยสัญญาเมื่อ ๑๘ ปีก่อน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุน เด็กน้อยโดนน้ำมันลวกหน้า

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช มอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสบ้านห่างไกลจากโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คัน

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

เปิดลำดับ โปเจียม ในรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชอาณาจักรไทย ณ ปัจจุบัน ธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินเป็นลำดับก่อนหลัง

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

ทรงพระเจริญ งดงามเป็นบุญตาของคนไทยแล้ว ผ้าทรงสะพัก ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง ทรงนอบน้อมไม่ถือพระองค์เลย ครั้ง สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระปฏิสันถารกับท่านผู้นี้

สวัสดีครับ เดินตามพ่

Read more